Ο κ. Τάσος προτίμησε την αλαφράδα της συνείδησης- Βρήκε και παρέδωσε 1000 ευρώ