Ο λαός σώσει το λαό: Αναστολή δύο πλειστηριασμών μετά από παρέμβαση στη «do Value»
TWITTER PAMEHELLAS