Ο λαός σώζει το λαό: Τρεις πλειστηριασμοί σταμάτησαν σήμερα