Ο λαός «βάζει πλάτη» για τα σπίτια του λαού – Παρέμβαση ενάντια σε έξωση αυτοαπασχολούμενου
TWITTER @PAMEHELLAS