Ο Μάριος, η θαλάσσια χελώνα της Νάξου δεν αρκεί για να σωθεί η θάλασσα
AP