Ο Μητσοτάκης λέει πως έχουμε περισσότερα δημόσια νοσοκομεία απ’ όσα χρειαζόμαστε