Ο Μητσοτάκης βλέπει “Πολύ δυναμική η ανάκαμψη μετά την πανδημία”