Ο Παναγιώτης-Ραφαήλ στέκεται στα πόδια του και χαίρεται το χιόνι