Ο πατέρας του Άλκη ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον της οπαδικής βίας