Ο πρύτανης ΑΠΘ λέει έκανε νόμιμα το εμβόλιο ενώ το αρνούνταν!