Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χώρας Γορτυνίας ανακάλεσε περί «πολιτικού μέσου», λέει ο δικηγόρος του ταξίαρχου