Ο Σπυρόπουλος απαγορεύει στις εκπομπές να αναφέρουν το όνομά του και να δείχνουν φωτογραφίες του