Ο Στέφανος, μουσικός με ολική τύφλωση διδάσκει σε σχολεία και ετοιμάζει τον πρώτο του δίσκο