Ο συνήγορος του Δημάκη απαντά στους χυδαίους ισχυρισμούς του Υπ. ΠροΠο