Ο Τζήμερος μας… απειλεί με αποχώρηση από την πολιτική και την αρθρογραφία αν δεν τον ψηφίσουμε!