Ο Βασίλης Δημάκης κινείται νομικά εναντίον του Υπουργείου για σωρεία συκοφαντιών