Οδηγία Jumbo σε περίπτωση ελέγχου: Μόλις ακούσετε το σύνθημα … κρυφτείτε!