«Οφείλουμε στους ασθενείς μας να μην επιτραπεί η μείωση των χειρουργείων»