Οφέλη για τον τουρισμό διαρκείας και τις τοπικές οικονομίες