Οι ατάκες του Γκουσγκούνη δεν ήταν ούτε «ένδοξες» ούτε «αξεπέραστες», ήταν σεξιστικές