Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες… αρκεί να μην παραδεχτούμε ότι αποτύχαμε