Οι εργάτες της COSCO και της E-Food δείχνουν τον δρόμο: Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό (Video)