«Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σέρνονται, το κτίριο καταρρέει μέσα στη βρωμιά»