Οι «κόκκινοι κομμουνισταί» μπότηδες υποσκάπτουν την Εθνική προσπάθεια στην πανδημία!
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ