Οι λοιμωξιολόγοι εισηγούνται άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων την 1η Φεβρουαρίου