Οι Πρυτάνεις εκφράζουν επιφυλάξεις και για τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ