Οι ζωές 18 παιδιών κινδυνεύουν: Κλειστή ακόμη η παιδοχειρουργική του «Αγ. Σοφία»