Οικογένεια Ζακ: «Ζητούμε από το Δικαστήριό σας να μας προστατέψει από νέες προσβολές»