ΟΛΜΕ: «Σε ιδιωτική εταιρία προσωπικά στοιχεία εκπαιδευτικών, χωρίς την συγκατάθεσή τους»