«Όλοι οι Γερμανοί οφείλουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Αντίσταση»