Όλοι στο πλευρό του Λαυρέντη που δεν του δίνουν το πτυχίο του λόγω χρέους στην Εστία