«Όποιος πει σε μονογονέα ότι η ζωή είναι περιορισμένη, πείτε του να κάνει στην άκρη γιατί σας κρύβει τη θέα»
KLELIA RENESI A / FACEBOOK