Όταν 3 ήρωες ΕΛΑΣίτες σταμάτησαν εκατοντάδες Γερμανούς και ταγματασφαλίτες