Όταν το φοιτητικό κίνημα κατάργησε στο δρόμο το νόμο 805 της ΝΔ