«Ούτε σκέψη για ελεγχόμενη είσοδο στις σχολές»: Διαμαρτυρία φοιτητών για τα τουρνικέ στο ΑΠΘ
GRTIMES