Παγώνει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία μετά τις αντιδράσεις των ακαδημαϊκών!