Παίδων Αγ. Σοφία: Κατέρρευσε η στέγη του χώρου αναμονής παιδιών με Covid!