Πάλι η εστίαση θα «πληρώσει το μάρμαρο»: Νέο ωράριο από 3 Ιανουαρίου για 15 μέρες