Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και χημικά στην πορεία των φοιτητών στην Αθήνα