Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ηχηρό μήνυμα έστειλε η μαζική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας