Πανελλαδικό κάλεσμα για την υπεράσπιση της Mundo Nuevo