Πανελλήνιες 2021: Ενημέρωση με SMS για τη βαθμολογία και τη σχολή επιτυχίας