Πανελλήνιες: Εργαζόμενη μητέρα συγκεντρώνει 18.845 μόρια και πραγματοποιεί το όνειρό της