Πανελλήνιο συνέδριο γονιμότητας, με ομιλητές… κυρίως άνδρες και ιερείς!