Πανεπιστήμια: Διά ζώσης εξετάσεις με self test – Μειώνονται τα self test στα σχολεία