Πάνω από 600 χιλ. ευρώ το κόστος ανανέωσης του «ΦλΕΡΤ»