Παραδοχή Συρίγου: Δεν υπάρχει αστυνομία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια