Παραιτήθηκε το Δ.Σ του Λαογραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μετά από κομματικές παρεμβάσεις