Πέραμα: «Κέρδη βαμμένα στων εργατών το αίμα» – Παμπειραϊκό συλλαλητήριο
902.GR