Περιφέρειας Αττικής  και Πυροσβεστική παίζουν την «κολοκυθιά», με τη φωτιά να σαρώνει